ОТДЕЛЫ КОМПАНИИ

W naszej firmie możesz znaleźć zatrudnienie w kilku lokalizacjach i są to: Wadowice, Tychy, Warszawa i Łowicz. Znajdź na poniższej liście interesujący cię dział, kliknij, a dowiesz się, czym się zajmują osoby w nim pracujące oraz gdzie jest zlokalizowany.

 • OBSZAR MARKETINGU

  Wizerunek naszych marek jest dla nas priorytetem, dlatego o każdy szczegół tworzący obraz produktów w oczach konsumentów dba sztab profesjonalistów z dziedziny marketingu. Możliwość pracy z najlepszymi markami, odpowiedzialność za ich pozycję na rynku jest tym, co oferujemy pracownikom Brand Marketingu. Tu rodzą się również nasze nowości – specjaliści Działu New Product Development analizują najnowsze trendy, potrzeby i oczekiwania konsumentów, w efekcie czego proponują innowacyjne koncepty produktowe. Analityczne myślenie, otwartość na nowości, kreatywność - to kompetencje jakie przydają się tutaj każdego dnia. Jako konsument zapewne obserwujesz nasze działania promocyjne, Ich tworzeniem, przygotowywaniem, wdrażaniem, koordynowaniem i ewaluacją zajmują się specjaliści Działu Trade Marketingu.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice

 • DZIAŁ IT

  Dział Informatyczny administruje całą siecią komputerową, rozwiązuje skomplikowane problemy techniczne oraz wdraża nowe systemy oprogramowania, a w razie potrzeby wspiera inne działy w zakresie usprawniania pracy. Tworzy również programy wspierające naszą działalność i usprawniające bieżącą pracę wykorzystując swoją wiedzę dotyczącą programowania.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice, Tychy

 • DZIAŁ PUBLIC RELATIONS

  To grupa specjalistów realizujących działania w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Efektem ich pracy są ogólnopolskie projekty prowadzone w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a wśród nich edukacyjne dla szkół podstawowych – „5 porcji warzyw, owoców lub soku” i „Klub bezpiecznego Puchatka”, czy sportowe: Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” - największy w Polsce turniej piłkarski, w kategorii U-10, przeznaczony dla dziewcząt i chłopców w wieku do lat 10. W ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu realizowane są również akcje i programy dla pracowników i ich rodzin.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice

 • DZIAŁ EKSPORTU

  Produkty Grupy Maspex Wadowice znajdują swoich odbiorców nie tylko na rynku polskim, ale także w pozostałej części Europy, jak również w Kanadzie, USA, i krajach arabskich. Współpraca z niemal 50 krajami świata wymaga prężnej pracy naszego Działu Eksportu. Zadania, jakie stoją przed specjalistami z tego zakresu, to m.in. sporządzanie ofert handlowych, negocjowanie warunków sprzedaży, pozyskiwanie nowych kontrahentów. Każdy dzień pracy z zagranicznym klientem daje możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych, które są kluczowym elementem. Dodatkowo sprawdza się tutaj ciekawość świata i innych kultur.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice

 • DZIAŁ ZAKUPÓW

  Jest łącznikiem pomiędzy dostawcami a działem planowania produkcji. Dba o to, by dostarczone zostały niezbędne surowce, a stany magazynowe były optymalnie zaopatrzone. Specjaliści tego Działu zajmują się przede wszystkim pozyskiwaniem ofert zakupowych oraz budowaniem dobrych relacji z dostawcami. Atutem pracy w tym dziale jest również możliwość prowadzenia negocjacji w języku angielskim.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice

 • DZIAŁ FINANSÓW

  Aktywa, pasywa, opcje, kontrola kosztów i zabezpieczanie ryzyka transakcji walutowych to domena Działu Finansów, którego pracownicy dbają o to, aby wszelkie decyzje podejmowane w firmie miały swoje ekonomiczne uzasadnienie. W skład Działu Finansów wchodzi również Dział Controllingu, który zajmuje się analizą kontrolną kosztów, danych, oraz tworzeniem różnego rodzaju prognoz. Do współpracy zapraszamy osoby charakteryzujące się umiejętnościami analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz pracy w zespole.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice

 • DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

  Dba o to, aby wszystkie płatności były dokonywane w terminie. Specjaliści tego Działu zajmują się prowadzeniem różnego rodzaju rozliczeń. Jeśli jesteś osobą dokładną, biegle posługującą się arkuszami kalkulacyjnymi, a praca pod presją czasu mobilizuje Cię do działania, to zachęcamy do złożenia swojej aplikacji właśnie do Działu Księgowości.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice

 • DZIAŁ PRAWNY

  Dba o legislację wszelkich umów pomiędzy firmą a poszczególnymi interesariuszami. Fuzje, przejęcia i ich prawne aspekty to zagadnienia dnia codziennego. Dodatkowo obsługa prawna spółek zagranicznych wchodzących w skład Grupy Maspex Wadowice to doświadczenie będące wyzwaniem dla niejednego specjalisty z dziedziny prawa międzynarodowego.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice

 • DZIAŁ HR

  Grupa Maspex Wadowice zapewnia swoim pracownikom możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach zarówno w zakresie kompetencji miękkich (m.in. komunikacji, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji), jak również umiejętności twardych (związanych z pracą w danym projekcie). Identyfikacją potrzeb szkoleniowych naszych pracowników oraz organizacją i koordynacją programów dokształcających zajmują się specjaliści Zespołu ds. Szkoleń.

  Rozwój kompetencji wśród pracowników struktury handlowej wspiera Zespół Trenerów wewnętrznych.

  Z kolei Zespół Rekrutacyjny odpowiada za pozyskiwanie najlepszych pracowników. Do tego celu nasi specjaliści wykorzystują najskuteczniejsze metody rekrutacji i selekcji kandydatów. Jedną z nich jest Assessment Center - metoda pozwalająca na bardziej rzetelne i trafne oszacowanie kompetencji kandydatów w kontekście wymagań danego stanowiska.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice, Tychy

 • DZIAŁ KADR

  Każda osoba rozpoczynająca współpracę z Grupą Maspex Wadowice zgłasza się do Działu Kadr, gdzie podpisuje umowę o pracę. To właśnie specjaliści tego działu dbają o to, by wszystkie procedury związane z zatrudnieniem nowych pracowników były realizowane jak należy. Rozliczanie naszych pensji, czasu pracy, urlopów to również zadania tego Działu. Jeżeli zatem zagadnienia kadrowo-płacowe to jest to, co Cię interesuje zachęcamy do przesłania swojej aplikacji.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice i inne zakłady produkcyjne

 • DZIAŁ ROZWOJU

  Aby powstał nowy produkt, najpierw musi zostać stworzona jego receptura. To właśnie technolodzy Działu Rozwoju zajmują się doborem składników, opracowywaniem nowych smaków i udoskonalaniem już istniejących. Jeśli samodzielność, łatwość w podejmowaniu decyzji to Twoje atuty - Dział Rozwoju czeka właśnie na Ciebie.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice i inne zakłady produkcyjne

 • DZIAŁ JAKOŚCI

  Jakość produktów Grupy Maspex jest dla nas elementem kluczowym. Dlatego zanim sok Tymbark czy makaron Lubella trafią do naszych klientów, specjaliści Działu Jakości dokładnie kontrolują, czy odpowiadają one standardom utrzymywanym przez naszą firmę. Chcemy bowiem, by nasze marki kojarzyły się z tym co najlepsze. Od pracowników tego Działu oczekujemy głównie dokładności, sumienności i zaangażowania w realizacji powierzanych zadań.

  MIEJSCE PRACY: zakłady produkcyjne

 • DZIAŁ PRODUKCJI

  Specjaliści z tego zakresu realizują i koordynują bieżące strategie produkcyjne, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w danym momencie, ustalone wcześniej przez Dział Planowania produkcji. Na podstawie analiz kluczowych wskaźników produkcyjnych nasi eksperci wprowadzają działania usprawniające i optymalizujące złożone procesy produkcyjne.

  MIEJSCE PRACY: zakłady produkcyjne

 • DZIAŁ LOGISTYKI

  Dział Logistyki zajmuje się planowaniem i analizowaniem miejsc magazynowych, rozpracowywaniem tras dostaw i koordynacją transportu towaru. Od pracowników tego działu oczekujemy przede wszystkim dobrej organizacji pracy, operatywności i samodzielności w działaniu, a wszystko po to, by produkty Grupy Maspex docierały do naszych klientów na czas.

  MIEJSCE PRACY: Tychy - Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne M-Logistic

 • DZIAŁ HANDLOWY

  Dział Handlowy grupy Maspex Wadowice jest jednym z największych w kraju. Poza strukturą terenową (bliższe informacje na jej temat znajdują się w Strefie Handlowca) obejmuje liczną grupę pracowników w Wadowicach. Stanowiska te są stacjonarne i polegają na pracy analitycznej, przygotowywaniu różnego rodzaju zestawień oraz telefonicznej obsłudze klienta. Dział obejmuje również stanowiska odpowiedzialne za aktywną współpracę z kluczowymi klientami- negocjowanie warunków handlowych, koordynację i egzekucję ustaleń rocznych.

  MIEJSCE PRACY: Wadowice